รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
unlimited
อายุคอร์สเรียน
3 เดือน

เกี่ยวกับเรา

Profile

อ.ทพ.ณัฐพล กิตติคุณเดชา

อาจารย์ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

การช่วยข้างเก้าอี้ในงานฟันปลอมถอดได้

เรียนออนไลน์

ฟันปลอมถอดได้มีหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดก็มีขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างกัน อุปกรณ์ที่ใช้ก็มีมากมายหลากหลาย หากผู้ช่วยทันตแพทย์ไม่รู้จัก หรือขาดความเข้าใจในเครื่องมือและขั้นตอนต่างๆแล้ว ก็จะทำให้การช่วยงานเกิดความล่าช้า หรือติดขัดได้


คอร์สผู้ช่วยทันตแพทย์หัวข้อ "การช่วยข้างเก้าอี้ในงานฟันปลอมถอดได้" นี้มีเนื้อหาครอบคลุมพื้นฐาน ตั้งแต่ประเภทของฟันปลอมแต่ละชนิด ไปจนถึงขั้นตอนในการทำฟันปลอม รวมถึง ชื่อของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ, การใช้งาน, และจำเป็นในขั้นตอนใด หากผู้ช่วยทันตแพทย์มีความรู้เหล่านี้แล้ว ก้จะสามารถเตรียมให้พร้อม ช่วยงานข้างเก้าอี้ได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น


รายละเอียดเนื้อหา

นาทีที่ 00:50 ประเภทของฟันปลอมถอดได้

นาทีที่ 01:38 การช่วยข้างเก้าอี้ในขั้นตอน การเตรียมช่องปากผู้ป่วย

-         ประเภทของแฮนพีซ

-         หัวกรอที่จำเป็น

นาทีที่ 05:44  การช่วยข้างเก้าอี้ในขั้นตอน การพิมพ์ปาก

-         อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพิมพ์ปาก

-         การเทปูน และทำโมเดล

-         การส่งชิ้นงานไปยังแลป, การเตรียมใบส่งแลป

-         อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำถาดพิมพ์ปากเฉพาะบุคคล

-         การพิมพ์ปากโดยใช้ถาดพิมพ์ปากเฉพาะบุคคล

นาทีที่ 40:22 การช่วยข้างเก้าอี้ในขั้นตอน การเลือกสีฟัน

นาทีที่ 42:08 การช่วยข้างเก้าอี้ในขั้นตอน การบันทึกการสบฟัน

-         อุปกรณ์ที่จำเป็นในการบันทึกการสบฟันสำหรับฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้

-         อุปกรณ์ที่จำเป็นในการบันทึกการสบฟันสำหรับเฝือกสบฟัน

-         อุปกรณ์ที่จำเป็นในการบันทึกการสบฟันสำหรับฟันปลอมทั้งปาก

-         อุปกรณ์ที่จำเป็นในการลองโครงโลหะ RPD

-         อุปกรณ์ที่จำเป็นในการบันทึกการสบฟันสำหรับฟันปลอมRPD

นาทีที่ 55:35 การช่วยข้างเก้าอี้ในขั้นตอน การใส่ชิ้นงาน

ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์

900 บาท3 เดือน

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง