รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
unlimited
อายุคอร์สเรียน
3 เดือน

เกี่ยวกับเรา

Profile

การช่วยข้างเก้าอี้ในงานอุดฟัน

เรียนออนไลน์

ถือเป็นงานพื้นฐานที่มีความสำคัญมากในการช่วยเหลือทางทันตกรรม ผู้ช่วยทันตแพทย์จะต้องมีความเข้าใจในเนื้องานที่ทันตแพทย์จะทำ เพื่อให้เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่มีความหลากหลายมากได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นงานอุดด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน หรือสีโลหะ การเตรียมสารยึดติดหรือบอนดิ้งให้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน การเตรียมวัสดุในงานบูรณะที่บริเวณฟันหลัง ฟันหน้า หรือคอฟัน ล้วนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เนื้อหาในคอร์สนี้จะช่วยให้ผู้ช่วยทันตแพทย์เข้าใจในทุกบริบทของงานทันตกรรมอุดฟัน และสามารถเตรียมของได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 


รายละเอียดของเนื้อหา

-ขอบเขตงานทางทันตกรรมหัตถการ (นาทีที่ 01.22)

-วัสดุและอุปกรณ์ในงานอุดฟันที่ควรรู้ (นาทีที่ 03.06)

-ขั้นตอนการช่วยงานในการอุดฟัน 

-ขั้นตอนการช่วยงานในการอุดฟันหลัง (นาทีที่ 32.55)

-ขั้นตอนการช่วยงานในการอุดฟันหน้า (นาทีที่ 53.57)

-ขั้นตอนการช่วยงานในการอุดคอฟัน (นาทีที่ 1.03.51)

-ตัวอย่างการช่วยงานข้างเก้าอี้ในงานอุดฟัน (

ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์

900 บาทไม่จำกัดเวลา
900 บาท3 เดือน

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง