รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
unlimited
อายุคอร์สเรียน
3 เดือน

เกี่ยวกับเรา

Profile

อ.ทพญ.นีรนาท ถิระศุภะ

อาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน

การช่วยข้างเก้าอี้ในงานทันตกรรมจัดฟัน

เรียนออนไลน์

การช่วยข้างเก้าอี้ในงานทันตกรรมจัดฟันจำเป็นที่จะต้องรู้ประเภทเครื่องมือจัดฟัน, ลำดับขั้นตอน, รวมถึงเครื่องมือจัดฟันของทันตแพทย์ที่มีมากมายหลายชนิด คอร์สการช่วยงานข้างเก้าอี้ในงานทันตกรรมจัดฟันนี้ ได้รวมรายละเอียดของงานจัดฟัน และการช่วยงานงานข้างเก้าอี้คุณหมอจัดฟันอย่างครบถ้วน ภายในระยะเวลา 46 นาที ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจ และช่วยข้างเก้าอี้ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น


รายละเอียดเนื้อหา

-        การจัดฟันคืออะไร? ข้อดี ข้อเสียของการจัดฟัน (นาทีที่ 00:33)

-        ประเภทของเครื่องมือจัดฟัน (นาทีที่ 03:30)

-        การช่วยงานข้างเก้าอี้เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ (นาทีที่ 15:15)

-        การช่วยงานข้างเก้าอี้เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น (นาทีที่ 25:30)

-        การช่วยงานข้างเก้าอี้เครื่องมือคงสภาพฟัน (นาทีที่ 41:41)

ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์

900 บาทไม่จำกัดเวลา
900 บาท3 เดือน

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง