รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
unlimited
อายุคอร์สเรียน
3 เดือน

ถ่าย x-ray อย่างไร

เรียนออนไลน์

หน้าที่สำคัญอีกหน้าที่หนึ่งของผู้ช่วยทันตแพทย์ คือการถ่ายภาพรังสีให้กับคุณหมอ ความรู้ในการถ่ายภาพรังสีจึงจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ช่วย เพื่อให้ได้ภาพ x-ray ที่ชัดเจน ช่วยให้ทันตแพทย์วิจิฉัยโรคได้ง่าย และวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้อง

คอร์สผู้ช่วยทันตแพทย์หัวข้อ "ถ่าย X-ray อย่างไร" หัวข้อนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการถ่ายภาพรังสีอย่างครบถ้วน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ประเภทของการถ่ายภาพรังสีและ การปรับตำแหน่งอย่างไรให้ได้ภาพรังสีให้ได้ชัดเจน สวยงาม นอกจากนี้ ยังรวมถึงรายละเอียดการสื่อสารกับผู้ป่วยเช่น การยืนยันชื่อนามสกุล, สิ่งที่ผู้ป่วยต้องเตรียมก่อนการถ่ายรังสี, การปรับตำแหน่งของผู้ป่วยระหว่างการถ่ายภาพรังสี เป็นต้น

ถือเป็นคอร์สเรียนอีกคอร์สเรียนหนึ่งจาก Mediclass ที่เต็มไปด้วยสาระที่จำเป็น, มีประโยชน์ และนำไปใช้ได้จริง คอร์สนี้เหมาะกับผู้ช่วยทันตแพทย์ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ หรือมีประสบการณ์แล้ว การทบทวนความรู้ในการถ่ายภาพรังสีอย่างละเอียดและถูกต้อง สามารถทำให้ผู้ช่วยถ่ายX-ray ได้สวยงามมากยิ่งขึ้น


รายละเอียดเนื้อหา

1.) Introduction (นาทีที่ 00:20)

 • ประเภทของการถ่ายX-ray
 • ปริมาณรังสีที่ได้รับต่อการถ่ายX-ray
 • หลักในการถ่ายภาพรังสี

2.) การถ่ายภาพรังสีในช่องปาก (นาทีที่ 11:28)

 • อุปกรณ์ที่ใช้ในถ่ายการถ่ายภาพรังสีในช่องปาก
 • การปรับกระบอกรังสี
 • การถ่ายภาพรังสีรอบปลายราก (Periapical radiograph)
 • การถ่ายภาพรังสีด้านประชิด (Bitewing radiograph)

3.) การถ่ายภาพรังสีนอกช่องปาก (นาทีที่ 46:30)

 • การปรับตำแหน่งคนไข้
 • Panoramic radiograph
 • Lateral cephalometric radiograph
 • PA cephalometric radiograph

4.) การถ่ายภาพรังสี 3 มิติ (นาทีที่ 01:01:45)

ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์

900 บาท3 เดือน

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง