รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
unlimited
อายุคอร์สเรียน
3 เดือน

หลักการช่วยงานทันตกรรมสำหรับเด็ก

เรียนออนไลน์

ในการช่วยงานทันตกรรมสำหรับเด็กมีหลักสำคัญที่ผู้ช่วยทันตแพทย์ต้องเรียนรู้มากมาย การให้การรักษาในคนไข้เด็กนั้นแตกต่างจากในผู้ใหญ่อย่างมาก ดังนั้นเพื่อที่จะสามารถช่วยให้คุณหมอทำการรักษาได้อย่างรวดเร็ว และคนไข้ปลอดภัย ผู้ช่วยทันตแพทย์ควรที่จะรู้ขั้นตอนต่างๆของการทำงาน อีกทั้งใส่ใจรายละเอียดต่างๆที่จำเป็นในเด็กซึ่งต่างจากผู้ใหญ่

คอร์สผู้ช่วยทันตแพทย์หัวข้อ "หลักการช่วยงานทันตกรรมสำหรับเด็ก" ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ขั้นตอนของงานต่างๆ วิธีการปรับพฤติกรรมเด็ก วิธีการช่วยให้คุณหมอทำงานได้รวดเร็วสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมถึงวิธีการสื่อสารกับทั้งคนไข้และผู้ปกครองของคนไข้


รายละเอียด

-        ทันตกรรมเด็กต่างจากทันตกรรมทั่วไปอย่างไร? (นาทีที่ 02:55)

-        การฉีดยาชาและศัลยศาสตร์ช่องปากในผู้ป่วยเด็ก (นาทีที่ 11:22)

-        การใช้แผ่นยางกันน้ำลาย (นาทีที่ 16:55)

-        ฟลูออไรด์ในทันตกรรมสำหรับเด็ก (นาทีที่ 19:25)

-        การเคลือบหลุมร่องฟันและการบูรณะฟันแบบป้องกัน (นาทีที่ 24:34)

-        การบูรณะฟันในผู้ป่วยเด็ก (นาทีที่ 27:05)

-        การรักษารากฟันน้ำนม (นาทีที่ 31:12)

-        ครอบฟันโลหะไร้สนิมน้ำนม (นาทีที่ 40:06)

-        เครื่องมือกันช่องว่าง (นาทีที่ 47:04)

-        สรุปหลักสำคัญในการช่วยงานทันตกรรมสำหรับเด็ก (นาทีที่ 52:47)

ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์

900 บาท3 เดือน

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง